Değerlerimiz

 • İnsan
 • Toplum
 • Kaliteli Hizmet
 • Sorumluluk Bilinci
 • Kalıcı Güven
 • Takım Çalışması
 • Bilimsellik
 • Kurumsal Yapı
 • Güvenilirlik
 • Ulaşılabilirlik
 • Güçlü İletişim
 • Özgün Kurumsal Yapı
 • Çağdaşlık
 • Sürdürülebilirlik
 • Devamlılık
 • Toplum ve Yasalara Saygı
 • Müşteriye Saygı
 • İnovasyon
 • Topluma, Çevreye ve Yasalara Saygı
 • Ulaşılabilir Olmak